MAŁGORZATA LESIEWICZ-PRZYBYŁ  

wokalistka - sopran   

  1. pl

+48 601 45 45 26

Lesiewicz - Przybył  Małgorzata

Lesiewicz - Przybył  Małgorzata

Lesiewicz - Przybył  Małgorzata

Lesiewicz - Przybył  Małgorzata

Oferta koncertu      "SOLO"  - recital

akustycznie i elektronicznie

od Bacha do Morricone

słowo wiążące i prowadzenie koncertu  Krzysztof Przybył

Oferta koncertu  "SOLO"   recital

akustycznie i elektronicznie

od Bacha do Morricone

słowo wiążące i prowadzenie koncertu  Krzysztof Przybył

Kilka historii moich koncertów

Münchner Philharmoniker,

Berliner Philharmoniker - Herbert von Karajan,

Freiburg,  Bazylea,

Lipsk filharmonii Gewandhaus,

Tonhalle Zürich - Concert hall,

Kurhaus Wiessbaden,

Kulturpalast - Dresden,

Alte Oper Frankfurt,

Filharmonia Krakowska - tournee w Japonii.

P o s ł u c h a j    m o i c h   n a g r a ń   s t u d y j n y c h   i   z   k o n c e r t ó w

Małgorzata Lesiewicz-Przybył 

Śpiewaczka operowa sopran liryco spinto

Laureatka na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Atenach im. M. Callas ( Srebrny medal im. M. Callas )

Laureatka na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Barcelonie im. M. Canals.

Finalistka konkursów wokalnych im. Ady Sarii i im. Jana Kiepury.

Obecnie prowadzi Studio Muzyki w Kokotowie - nauka gry na fortepianie, nauka śpiewu. Pisze nowe aranżacje muzyczne słynnych utworów, podręczniki do nauki gry na fortepianie dla dzieci w wieku od 5 lat oraz podręcznik do nauki śpiewu. 

Posiada niezwykle szeroki repertuar wokalny: muzyka poważna / klasyczna (pieśń, arie operowe i operetkowe), musical, muzyka filmowa, słynne popularne pieśni. Akompaniamentem solowego recitalu są autorskie opracowania muzyczne (aranżacje) utworów klasycznych, swingujących, wokalnej muzyki filmowej, musicalu, kompozytorów najsłynniejszej muzyki świata oraz tradycyjnych polskich brzmień.

Na scenie w kraju i za granicą wykonała wiele głównych ról sopranowych w przedstawieniach operowych i operetkowych.
Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu na Wydziale Instrumentalnym pod kierunkiem J. Jańskiego i na Wydziale Wokalno -Aktorskim pod kierunkiem mgr B. Karłowskiej.  Jest stypendystką na Fundowanym stypendium Internationale Stiftung Mozarteum w Salzburgu. 

W I Ę C E J   O   M N I E

PROPOZYCJE KONCERTOWE 

wokal  akustycznie  przy  akompaniamencie  pianisty   lub   podkład  elektronicznie

przy akompaniamencie pianisty lub podkładów audio (półplayback) tzn muzyka instrumentalna jest grana z nośnika audio, a wokalistka śpiewa na żywo

słowo wiążące i prowadzenie koncertów 

Krzysztof Przybył

Recital muzyki klasycznej: opera, operetka

Najpiękniejsze melodie świata               world music 

Program pieśni okolicznościowych: dzień matki, dzień kobiet, święto patriotyczne

Kolędy pastorałki klasycznie  lub tradycyjnie

Program popularnych dawnych pieśni   i  piosenek polskich 

D O W I E D Z    S I Ę     W I Ę C E J    O    D O S T Ę P N Y C H   o f e r t a c h

„ Czysto i przekonująco interpretowała Małgorzata Lesiewicz- Przybył arię Butterfly z opery G.Pucciniego … została nagrodzona olbrzymim aplauzem… Występy sopranistki Małgorzaty Lesiewicz- Przybył były punktami szczytowymi tego zróżnicowanego programu. Nie tylko dlatego, że za każdym razem sopranistka występowała w jeszcze piękniejszej sukni, lecz ze względu na jej głos i sposób interpretowania arii „Norma” Belliniego, albo aria Margarity a „Fausta” Ch. Gounoda były przez nią delikatnie i uczuciowo przedstawione…”

Tłumaczenie artykułu z gazety „Einbecker Morgenpost”

 

Z O B A C Z   W I Ę C E J   O P I N I I

studmuz@gmail.com

 

+48 601 45 45 26

Małgorzata Lesiewicz-Przybył